فهرست

محتوای آموزشی در زمینه پژوهش

 

محتواهای آموزشی در زمینه پژوهش

 

مقدمه

دسترسی سریع به اطلاعات و راهنماهای آموزشی یکی از نیازهای امروزی پژوهشگران دانشگاهی است. بر اساس تحولاتی که هر روز در حوزه تحقیقات و فناوری در حوزه پزشکی و پیراپزشکی اتفاق می افتد، کاربران نیازمند دسترسی به منابعی برای آموزش و یادگیری هستند که در کمترین زمان بتوانند پاسخ مورد نیاز را در زمینه مورد نظر دریافت کنند. در همین راستا واحد توانمندسازی پژوهشی تهیه و ارائه محتواهای آموزشی در حوزه های مرتبط با پژوهش و تحقیقات در علوم پزشکی است. در دستور کار خود قرار داده است. هم اکنون انواع مختلفی از راهنماهای آموزشی بصورت فایل متنی و با هدف آموزش سریع مخاطبان تهیه شده و از طریق این بخش در دسترس استفاده کنندگان قرار گرفته است.