فهرست

تقدیروتشکرازخانم دکتریحیی پور وخانواده محترم جهت اهدایک دستگاه مانیتورینگ

 

در این جلسه که با حضور مدیریت بیمارستان ،ریاست محتر م موسسه خیریه بیمارستان ومسئول بخش اورژانس همراه بود ازخانم دکتریحیی پور وخانواده محترم جهت اهدایک دستگاه مانیتورینگ باپایه به نیت مرحوم حاج عباسعلی کلانتری ومرحومه حاجیه ثریاشیخ  به مبلغ ۶۵میلیون تومان دردفترخیریه بیمارستان  شهیدیحیی نژاد تقدیروتشکر بعمل آمد