فهرست

بهبود کیفیت

 

- معرفی واحد

 

- بزودی این قسمت تکمیل می شود -

 

- فرآیندهای اصلی بیمارستان

دانلود مجله دانلود فرآیند پذیرش

دانلود مجله دانلود فرآیند ارائه خدمات و بستری

دانلود مجله دانلود فرآیند ارائه خدمات تسهیلات زایمانی

دانلود مجله دانلود فرآیند ارائه خدمات جراحی

دانلود مجله دانلود فرآیند ترخیص

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

۰۴ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /184 /18
دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /151 /18