فهرست

معاون آموزشی بیمارستان

Curriculum vitae

(CV)

نام : فرزان

نام خانوادگی : خیرخواه

آدرس:  دانشگاه علوم پزشکی بابل -  بیمارستان شهید یحیی نژاد

تاریخ تولد: 31/3/1346

محل تولد: ایران - بابل

وضعیت تاهل : متاهل

ملیت : ایرانی

پست الکترونیک : Drfarzankh@yahoo.com

تلفن: 91111283680

آدرس: بابل- امیرکلا-بندرکلا-پردیس 15                 کدپستی : 4747165957

تحصیلا ت :

1. دکتری  عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1365 -1372

2 .تخصص روانپزشکی دانشگاه  علوم پزشکی ایران1375-1378

 

 

 

 

 

 

مقالات:

1. مقايسه مدت زمان ريكاوري پروپوفول و تيوپنتال سديم در Electroconvulsive Therapy: ECT دوره 7، شماره 3، تابستان 1384 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: حكيمه آل رضا، ابراهيم عليجانپور، سيدمظفر ربيعي، فرزان خيرخواه، پرويز امري، سيدمهران علمي

2. فراواني علائم افسردگي قبل و پس از زايمان و رابطه آن با برخي از عوامل موثر (بابل 85-1384) دوره 10، شماره 3، مرداد و شهريور 1387 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، هاجر سلمليان، فاطمه نصيري اميري، فرزان خيرخواه

3. اثر خنده درماني روي فشار خون بيماران مبتلا به پرفشاري خون اوليه ،دوره 10، شماره 5، آذر و دي 1387  مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، سيدفرزاد جلالي، فرزان خيرخواه، محمود حاجي احمدي، بهرام سيفي زارعي

4. بررسي رابطه اختلال گيجگاهي فكي و وزوز گوش در دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي و صنعتي بابل ،دوره 11، شماره 5، آذر و دي 1388مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، كيوان كياكجوري، عبدالحميد آل هوز، رامين فروغي، فرزان خيرخواه، مينا مطلب نژاد، افسانه اخوان تفتي، كريم اله حاجيان، سارا رئيس زاد

5. توانايي شناختي و سلامت روانشناختي بيماران با آسيب مغزي ناشي از ضربه،دوره 12، شماره 3، مرداد و شهريور  1389مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، رقيه نظري، فرزان خيرخواه، محمدرضا دهشيري، امير جابري، علي بيژني

6. افسردگی در بارداری وعوامل مرتبط با آن، دوره 11،شماره 3،پاییز 1386 مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شبنم امیدوار،دکترفرزان خیرخواه،حسن عظیمی

7. بررسی سطح سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان خون درمان شونده با شیمی درمانی در بیمارستان یحیی نژاد بابل ومقایسه آن با گروه شاهد در سال 85،دوره 9، شماره1 (پیاپی 11) ، بهار   1386 نشریه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر فرزان خیرخواه،دکتر صادق صداقت ،محمد منتظری ،علی پورخانی ،اسرافیل شاد،محمد منتظری

8. بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل،دوره 7، شماره 1، گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  ، فاطمه باکویی ، فرزان خيرخواه، هاجر سلملیان ، شبنم امیدوار

9. بررسی اثر کتامین در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی،دوره 12، شماره 4، مهر وابان 89 دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترفرزان خیرخواه ، دکتر علی اکبر مقدم نیا ،دکتر گویا طیبی ،دکتر علی بیژنی ،دکتر پویا طیبی

10.. تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه بعد از زایمان. . سوسن ساعت ساز  ،رزیتا رضایی ، سید حمید شریف نیا ، فرزان خیرخواه ، سرور ملوک زاده ، فاطمه حاجی حسینی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تیرماه 1390 : 13 ( 3 پی درپی 61) 59-65

11. فراوانی رفتارهای پرخطر سلامتی درد انشجویان دانشگاههای بابل طی سال 1388. کریم اله حاجیان ، فرزان خیرخواه ،مانی حبیبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، دوره 13 شماره 2 (تابستان 1390) صفحه 53تا 60

12. بررسی تاثیر درمان نگهدارنده متادون برکیفیت زندگی افراد وابسته به مواد مخدر.  صمد روحانی، ايرج سالاريه، صالح عابدی، فرزان خيرخواه، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، فروردین 91 : 22(87) : 47-55

13. تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر میزان عزت نفس مادران نوزادان کم وزن.  سوسن ساعت ساز ، رزیتا رضایی ، سید احمد شریف نیا ، فرزان خیرخواه ، سرور ملوک زاده ، فاطمه حاجی حسین  مجله دانشگاه علوم پزشکی  بابل دوره 14 شماره 3 اردیبهشت 1391

 

14. ارتباط بين ويتامين Dو اختلال شناختي در سالمندان شهر امير کلا. عليجان احمدي آهنگر ۱، دكتر سيدرضا حسيني ۲، فرزان خيرخواه ۳، نغمه نبي زاده ۴، علي بيژني ۲.مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني شهيد بهشتي، دوره ي پانزدهم، شماره ي ۵، صفحه هاي۴۶۹ -  ۴۶۳ دي1392

 

15. بررسی همه گیری شناختی اعتیاد درمعتادان خودمعرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد . دکتر کریم ا... حاجیان ، دکتر فرزان خیرخواه ،دکتر مهدی فلاطونی .مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دوره بیست ودوم شماره 87 ،صفحات 22-30.

160 psychological symptoms in inferille people referred to Babol , Vol. 8, No. 2, september 2005  Medical journal of the Iranian red crescent Authors:Farzan kheirkhah  ,Sedigheh. esmaelizadeh, E. Mohammadi, I.Hoseinpor,E.Jahanian  Year of Publication:2005

17. is psychotherapy a alternative to pharmacotherapy to promote the mental health of infertile women?A randomized clinical trial , Journal ,Vol, No:  july 2008  science Direct

  mahbobeh faramarzi , farzan kheirkhah ,seddigheh esmaelzadeh,ahmad alipour , mahmod hjiahmadi , Jahanbakhsh rahnama,Year of Publication:2008

18. Treatment of depression and anxiety in infertile women :Cognitive behavioral therapy versus fluxetine, Authors: Mahbobeh faramarzi , Ahmad alipor, Seddighe esmaelzadeh,farzan kheirkhah, karamolah poladi,hagar pash ,Year of Publication: 2008

19. Tramadol effect on morphine deprndency and analgesia in Mice, Journal ,Vol, No: international journal of pharmacology , 2008, Authors: Pouya Tayebi ,Farzan kheirkhah ,Gouya Tayebi and Ali Akbar Moghadamnia , Year of Publication: 2009

20.Internet addiction ,prevalence and epidemiological features in Mazandaran province , Northern Iran, F. Kheirkhah , A Ghabeli Juibary ,A Gouran , Journal Vol , No :  , Vol.12, No. 2 , March 2010  Iranian red crescent medical journal  

21. Depo-Provera and depression In Iranian women .  Hajar Salmalian1, Farzan Khirkhah2, Roshanak Saghebi3, Fatemeh Nasiri Amiri4,Mahmoud Hajiahmadi5 and Hajar Pasha1 African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 6(27), pp. 2011-2016, 22 July, 2012 (ISI).

 

 

 

 

22. Comparison of sodium diclofenac, ketamine and propofol with fentanyl and midazolam in balanced anaesthesia. Mozaffar Rabiee1, Ebrahim Alijanpour1, Ali Jabbari2, Farzan Khirkhah3, Yousof Mortazavi1, Ali BijaniAnesthesia essays and re searches Year : 2011  |  Volume : 5  |  Issue : 2  |  Page : 176-181 ,

 

23. Quality of life, its early change and retention in MMT program in Iran: Evidence for policymakers and service providers. Samad Rouhani, Farzan Kheirkhah, Iraj Salarieh, Saleh Abedi, life science journal 2012 ;9(3)p.2633-2638 . (ISI)  

24.The role of psychiatric symptoms , Alexithymia and malataptive defenses in patients with functional dyspepsia .mahbobeh faramarzi,Javad shokri shirvani, farzan kheirkhah .indian journal of medical science .Vol 66, No 1 and 2 ,January and February 2012.

 

25. Relationship between testosterone levels and depressive symptoms in older men in Amirkola, Iran.  Farzan Kheirkhah (MD) 1 Seyed Reza Hosseini (MD) * 1 Seyyedeh Fatemeh Hosseini (MD) 2 Nafiseh Ghasemi (DDS) 1 Ali Bijani (MD)1 Robert G. Cumming (MD, PhD) .  Caspian J Intern Med 2014; 5(2): 65-70

 

-

26. The Effect of The Cognitive Behavioral Therapy and Pharmacotherapy on Infertility Stress: A Randomized Controlled Trial.  Mahbobeh Faramarzi, Ph.D.1, Hajar Pasha, M.Sc.1*, Seddigheh Esmailzadeh, M.D.1, Farzan Kheirkhah, M.D.2, Shima Heidary, Ph.D.3, Zohreh Afshar, M.Sc.4  Royan Institute ,International Journal of Fertility and SterilityVol 7, No 3, Oct-Dec 2013, Pages: 199-206

 

 27. Comparison of pharmacological and nonpharmacological treatment strategies in promotion of infertility self-efficacy scale in infertile women: A randomized controlled trial.

 Hajar Pasha1., Mahbobeh Faramarzi1, Seddigheh Esmailzadeh1, Farzan Kheirkhah2., Hajar Salmalian1.  Iran J Reprod Med Vol. 11. No. 6. pp: 495-502, June 2013

 

28.Psychological factors in patients with peptic ulcer and functional dyspepsia.Mahbobeh Faramarzi , Farzan Kheirkhah, Javad Shokri-Shirvani , Shokofeh Mosavi , Soroush Zarini . Caspian J Intern Med 2014, 5(2): 71-76

 

29. Stressful factors, coping mechanisms and quality of life in hemodialysis patients. Mahboobeh Nasiri1*, Farzan Kheirkhah2, Behnaz Rahimiyan1, Bijan Ahmadzadeh1, Hosein Hasannejad3, Roghaye

Mohamad Jahfari1. Iran J Crit Care Nurs 2013;6(2):119-126

 

30. cohort profile: The Amirkola health and ageing project(AHAP). Seyed Reza Hosseini, Robert G Cumming, Farzan Kheirkhah, Hajighorban Nooreddini,Mohammadali Baiani, Ebrahim Mikaniki, Mohammad Taghipour-darzi, Haleh Akhavan Niaki, Seyed Ahmad Rasolinejad,Amrollah Mostafazadeh, Hadi Parsian, and Ali Bijani. Oxford Journals

 

31. Eevaluation of recent one year stress on acute myocardial infarction .Farzad jalali , Farzan kheirkhah , Masomeh  kamrani.Journal CVD prevention and control .Vol 4, PP5146-5147 2009.

 

32. Psycologihcal Predictors of Premenstrual Syndrome. Mahbobeh Faramarzi1, Farzan Kheirkhah2* and Sanaz Azadfrouz. International Neuropsychiatric Disease Journal

2(6): 368-381, 2014.ISSN: 2321–7235.

 

33. A Negative Association between Social Support and Depression in the Elderly Population of Amirkola

City. Mahbobeh Faramarzi1, Seyed Reza Hosseini2*, Robert G. Cumming3, Farzan Kheirkhah4, Faezeh Parsaei1, Nafiseh Ghasemi1 and Ali Bijani1.

British Journal of Medicine and Medical Research, ISSN: 2231-0614,Vol.: 8, Issue.: 8  

 

34. Baseline Depression Severity as Moderator of Depression Outcomes Between Cognitive Behavioral Therapy vs Pharmacotherapy , An Individual Patient Data Meta-analysis. Erica S.Weitz, MA; Steven D. Hollon, PhD; Jos Twisk, PhD; Annemieke van Straten, PhD; Marcus J. H. Huibers, PhD; Daniel David, PhD;

Robert J. DeRubeis, PhD; Sona Dimidjian, PhD; BoadieW. Dunlop,MD, MS; Ioana A. Cristea, PhD; Mahbobeh Faramarzi, PhD; Ulrich Hegerl, MD, PhD;Robin B. Jarrett, PhD; Farzan Kheirkhah, MD; Sidney H. Kennedy, MD; Roland Mergl, PhD; Jeanne Miranda, PhD; David C. Mohr, PhD; A. John Rush, MD;

Zindel V. Segal, PhD; Juned Siddique, DrPH; Anne D. Simons, PhD; Jeffrey R. Vittengl, PhD; Pim Cuijpers, PhD. Original Investigation | META-ANALYSIS. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.1516

Published online September 23, 2015.

 

35. Abdolhamid Al Havaz, Sina Safari, Neda Mohammadpour, Farzan Kheirkhah, Mina Motalleb-Nezhad, Majid Arian. Relationship between temporomandibular joint dysfunction‏ ‏and‏ ‏psychological‏ ‏distress among students of‏ ‏Babol University of Medical Sciences and Technology, Iran.  Journal of oral health and epidemiology .Vol 4, No 2 (2015).  

 

 

36. Faramarzi, Mahbobeh; Shokri-Shirvani, Javad; Kheirkhah, Farzan; Kianian, Maryam; Ghadiri, Maryam. Comparison of Psychological Factors in Patients with Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Diseases. British Journal of Medicine & Medical Research;2015, Vol. 5 Issue 2, p213

37. Abdolhamid Al-Havaz DDS, MD1, Sina Safari DDS, MD2,Neda Mohammadpour DDS, MD3, Farzan Kheirkhah DDS, MD4,Mina Motalleb-Nezhad DDS, MD5, Majid Arian DDS6Relationship between temporomandibular joint dysfunction and psychologicaldistress among students of Babol University of Medical Sciences andTechnology, Iran . J Oral Health Oral Epidemiol / Summer & Autumn 2015; Vol. 4, No. 2

38. Evaluation of mental health and quality of life among β-thalassemia major patients. Farzan Khairkhah (MD) 1 ,Hassan Mahmoodi Nesheli (MD) ,Alireza yahyaei (MD) ,Elmira Khodabakhsh (MD) ,Seyed Reza Hosseini (Ph.D) , Caspian Journal of Pediatrics, Sep 2015; Vol 1(No 2), Pp: 48-53

 فعالیتهای تحقیقاتی   :

1. مقایسه مدت زمان ریکاوری  پروپوفول  وتیوپنتال سدیم درECT

2 بررسی اثر ترامادول برروی شدت وابستگی موشهای سفید کوچک وابسته به مرفین

3. بررسی سلامت روانی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی در سال 1385

4. بررسی نقش استرس یک ساله واره بر بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در مقایسه با گروه شاهد

5. مقایسه تغییرات همودینامیک دیکلوفناک ،کتامین وپروپوفول با فنتانیل ومیدازولام در نگهداری بیهوشی عمومی

6. بررسی وضعیت سلامت روانی بیماران بستری در بیمارستان شهید یحیی نژاد

7. بررسی اثر کلینیک خنده روی فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه

8. تعیین تغییرات فعالیت آنزیم آلفا آمیلاژ بزاق قبل وپس از استرس امتحان پره انترنی وجامع علوم پایه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

9. بررسی میزان فراوانی علائم افسردگیدر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی در 137مورد توسط تست بک (Back)

10. بررسی سلامت روانی توسط تست CHQ-28 در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های مختلف دانشگاه علوم زشکی بابل در سال 1387

11. بررسی شیوع رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانشجویان دانشگاههای بابل (88-87)

12. بررسی اثر کتامین در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

13. بررسی اپیدمیولوژیک شیوع Distress روانی در دانشجویان مبتلا به TMDدر دانشگاههای علوم پزشکی وصنعتی بابل

14. بررسی همه گیر شناختی اعتیاد در معتادین خودمصرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد بابل وساری از سال 1382 لغایت خرداد 1387

15. میزان شیوع افکار خودکشی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1386

16. همراهی بین افسردگی و استئوپروز در سالمندان شهر امیرکلا

17. همبستگی بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی در سالمندان امیرکلا

18.بررسی اثر ضد افسردگی کتامین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

19. بررسی ارتباط بین سطح سرمی عنصر سلنیوم se))و افسردگی در سالمندان شهر امیرکلا

20. ارتباط بین سطح سرمی مس و افسردگی در سالمندان امیرکلا

21. ارتباط بین کم خونی و اختلالات شناختی در سالمندان در شهر امیرکلا

21. بررسی همراهی بین اختلال شناختی وسطح هورمون های تیرویید وTSH در سالمندان شهر امیرکلا

22. رابطه بین افسردگی و سطح تستوسترون در سالمندان شهر امیرکلا

23. بررسی همراهی بین سطح سرمی اسید اوریک و اختلال شناختی در سالمندان شهر امیرکلا

24. همراهی بين مصرف سیگار و اختلالات شناختي در سالمندان

25. بررسی اثر کتامین در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری

این مقاله بعنوان رفرا نس در کتاب مرجع Substance abuse comprehensive textbook fiith edition آمده است .

 * Internet addiction ,prevalence and epidemiological features first study in Iran “. Kheirkhah .F, Ghabeli Juibary.A , Gouran A  در کتاب مرجع Substance abuse comprehensive textbook fiith edition by Pedro Ruiz (WPA. World Psychiatric Association) and Eric.C . Strain 2011 lippincott Williams  در Section 5  (Chapter 25) صفحه 417 بعنوان رفرانس آمده است .

 

فعالیتهای مربوط به شركت در کنگره ها درمجامع علمي و بين المللي :

1. بررسی اپیدمیولوژی وابستگی وسوء مصرف مواددر بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل همایش سراسر اعتیاد  چالشها درمانها (دانشگاه علوم پزشکی ودمات بهداشتی درمای استان زنجان)

2. بررسی شیوع اختلالات جنسی در پرسنل  درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی  بابل سومین کنگره سراسری خانواده سلامت جنسی (تهران ،مرکز افرینش های فرهنگی هنری)

3. تاثیر مداخلات روانشناختی برکیفیت زندگی زنان ناباروسومین همایش سراسری آموزش،سلامت،کیفیت زندگی :نقش پرستاروماما

4. اختلالات نروموسکولواسکلتال وجبنه کاربردی روانپزشکی سمیناراختلالات نروموسکولواسکلتال(معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

5.. بررسی میزان فراوانی علائم افسردگی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی استانهای گلستان ومازندران درسال1380کنگره سراسری طب نظامی(دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج))

6. اختلال تبدیلی : Conversion disorder سمینار جنبه  های روانپزشکی بیماریهای جسمی(مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری)

7. بررسی سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان خون درمان شونده با شیمی درمانی در مراجعه کنندگان به بخش خون انکولوژی بیمارستان شهیدی یحیی نژاد بابا در مقایسه آن با گروه شاهد درسال 85 هشتمین کنگره سراسری هماتولوژی وانکولوژی ایران(دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارومیه)

8. بررسی سلامت روانی جانبازان بالای 25% جنگ تحمیلی شهرستان بابل در سال 1386همایش ملی ایثار وشهادت :فرصتها وچالشها  (دانشگاه مازندران (دانشکده علوم انسانی )

9. مقایسه سلامت روانی دانشجویان پزشکی ومهندسی شهرستان بابل در سال 1383 ششمین سمینار سالانه دانشجویان پزشکی ساری(دانشگاه علوم پزشکی ساری)

 10 .Evaluation of recent one year stresses on acute myocardial infaction. 17th asian pacific congress of cardiology Kyoto Japan

11. مقایسه کتامین ،پروپوفول ودیکلوفناک سدیم با میدازولام وفنتانیل در نگهداری بیهوشی عمومی، یازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی ومراقبت های ویژه اهواز

12. بررسی شیوع Distress روانی در دانشجویان مبتلا به TMD، دومین کنگره سلامت دهان واپیدمیولوژی

13.سمینار یکروزه اختلالات وابسته به مواد سال90دانشگاه علوم پزشکی بابل

14.کارگاه بازآموزی سایکو سوماتیک سال89 دانشگاه علوم پزشکی بابل

15.کارگاه بازآموزی اورژانسهای روانپزشکی سال89 دانشگاه علوم پزشکی بابل

16.برنامه بازآموزی اختلالات روانپزشکی اطفال تیر ماه 90 دانشگاه علوم پزشکی بابل

17.شرکت در سمینار بازآمزوی اختلالات سوء مصرف مواد آبان ماه 90 دانشگاه علوم پزشکی بابل

18.شرکت در سمینار بازآموزی اختلالات خلقی مهرماه 90 دانشگاه علوم پزشکی بابل

19.شرکت در سمینار بازآموزی اختلالات سایکوتیک آذرماه 90 دانشگاه علوم پزشکی بابل

20.شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم  سایکوسوماتیک  تیرماه 91 دانشگاه علوم پزشکی بابل

21.شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم  اورژانسهای روانپزشکی   خرداد 91 دانشگاه علوم پزشکی بابل

22.شرکت در سمینار برنامه بازآموزی متادون مهرماه 91 دانشگاه علوم پزشکی بابل

23.ناظر در کنفرانس آلزایمر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

24.شرکت در  13th international congress of Gyncology &Obstetrics 17-20 Desember 2012

25. شرکت در کنگره سالیانه بین المللی روانپزشکی پراک (چک) 2012

26.سخنرانی در کنفرانس  علمی یکروزه اختلالات روانپزشکی سالمندان دی ماه 92

27.سخنرانی در برنامه بازآموزی مداوم  اورژانسهای روانپزشکی     آذر ما 92

28.  سخنرانی در کارگاه مهارتهای زندگی  اسفند 92

29. شرکت در کارگاه آموزشی یک هفته ای درمانهای غیردارویی (وابستگی به مواد ) آذر 92

30. سخنرانی دربرنامه بازآموزی اختلالات خلقی  ،د.ع.پ.ب ،  شهریور 93

31.سخنرانی در کارگاه مهارت های ارتباطی ، د.ع.پ.ب .مهرماه 93

32. شرکت در سخنرانی برنامه اعتیاد آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال  93

33. سخنرانی در برنامه کنفرانس علمی  داروهای روانپزشکی د.ع.پ.ب اسفند 93

34. سخنرانی در کنفرانس علمی بیهوشی د.ع.پ.ب اسفند 93

35.سخنرانی در کارگاه  اختلالات جنسی و مشاوره،  سازمان نظام پزشکی بابل اردیبهشت 94

36.سخنرانی کنفرانس علمی مراقبت های دوران بارداری وپس از زایمان معاونت بهداشتی د.ع.پ.ب ابان 94

فعالیت های اجرایی،آموزشی ، پژوهشی  :

1. مشاور (سرپرست ) علمی بهداشت روان دانشگاه (معاونت بهداشتی )

2. رئیس بخش روانپزشکی بیمارستان شهید یحیی نژاد

3. مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

4. عضو شورای EDCدانشگاه

5. مسئول ارزیابی درونی بخش روانپزشکی دانشکده پزشکی

6. مسئول برنامه درمان اعتیاد دانشگاه

7. عضو شورای آموزشی دانشگاه

8. نماینده شورای پژوهشی دانشگاه درگروه روانپزشکی دانشگاه

9. عضو کمیته راهبردی پایگاه تحقیقات جمعیتی

10. Focal point ایدز در امر کاهش آسیب

11. عضو کمیته بهره وری دانشگاه

12. مسئول ارزیابی درونی گروه  روانپزشکی

13. عضو کمیته پشتیبانی برنامه ریزی راهبردی رشته های تخصصی

14. عضو EDO بیمارستان شهید یحیی نژاد

15. عضو کمیته کادر پزشکی پرسنل پرستاری وکارکنان بیمارستان شهید یحیی نژاد

16.عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه

17. عضو کمیته منطقه ای نظارت بر واحدهای وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

18. معاون آموزش بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد

19. عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بابل

20. داور مقالات  مجلات دانشگاه علوم پزشکی  بابل

21.داور دفاع پایان نامه پزشکی عمومی

32. عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 94

33. عضو کارگروه "بازطراحی و بازنگری کوریکولوم آموزشی دوره های دستیاری ، پزشکی عمومی ، پرستاری و مامایی ، تغذیه و بهداشت با رویکرد پزشکی خانواده " سال 95

34. عضو  گروه مصاحبه کننده رشته مطالعات اعتیاد ، آزمون دکتری تخصصی رشته مطالعات اعتیاد:  شهریور سال 95(شاهرود)

35.عضو کمیته درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید یحیی نژاد

36. عضو کمیته  اخلاق در پژوهش بیمارستان شهید یحیی نژاد

37. عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمن  بیمارستان شهید یحیی نژاد

38. عضو کمیته ترویج تغذیهبا شیر مادر بیمارستان شهید یحیی نژاد

39. عضو کمیته اعتبار بخشی بیمارستان های اموزشی دانشگاه

40. عضو شورای امر به معروف ونهی از منکر بیمارستان شهید یحیی نژاد