فهرست

خارج سازی توده میوم رحمی توسط خانم دکتر تقوی

خانم ۵۸ ساله با شکایت بزرگی شکم به درمانگاه زنان بیمارستان یحیی نژاد مراجعه کرده طی معاینه بالینی و انجام سونو گرافی و ام آر ای تشخیص میوم بزرگ رحمی داده شدتحت عمل جراحی لاپاراتومی قرار گرفت رحم به ابعاد ۲۰×۳۰ با وزن ۴ کیلو گرم خارج شدپزشک معالج بیمار خانم دکتر چاله کانی با همکاری خانم دکتر تقوی و متخصص بیهوشی خانم دکتر حامدی در اتاق عمل زنان یحیی نژاد این عمل را انجام دادند

 

روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد