فهرست

اخبار جلسات شورا

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 

آرشیو اخبار و تازه های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل

 

 

 

اولین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخه 16/08/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

اولین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد در تاریخ 16/08/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری دو پروپوزال مربوط به پروپوزال های دانشجویان پزشکی و دستیاری به ترتیب با عناوین « بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و علائم افسردگی، اضطراب و استرس در مبتلایان به بیماری ویتیلیگو مراجعه کننده به بیمارستان یحیی نژاد بابل، 1400-1401» و « مقایسه اثر طرحواره درمانی و ذهنی سازی در بیماران اختلال شخصیت مرزی »  در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

 

دومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخه 30//8/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی سه پروپوزال در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

 دومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  30/8/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری سه پروپوزال مربوط به دانشجویان پزشکی و دستیاری به ترتیب با عناوین « بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در زنان بر اساس علائم یائسگی در دوران تحولات یائسگی » و « بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، انواع علائم یائسگی و سازگاری زناشویی »  و « ترجمه و اعتباریابی پرسشنامه  غربالگری اختلال نقص توجه-بیش فعالی توسط والدین  توصیف کننده  مشکلات رفتاری اصلی آن (PASSC) در کودکان فارسی زبان در شهرستان بابل»  در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

  سومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی سه پروپوزال مورخ 5/10/1401در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید

  سومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ 5/10/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری سه پروپوزال مربوط به دانشجویان پزشکی و دستیاری به ترتیب با عناوین « مقایسه میزان افت عملکرد شناختی  بعد از عمل جراحي ماژور در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل» و  « مقایسه اثربخشی کتامین با دارونما بر افکار خودکشی (کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهد دار) » و  « بررسی فراوانی علایم اضطراب و افسردگی درمیان بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری شده در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل از آذر 1401 تا خرداد 1402 » در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ3/11/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی 4 پروپوزال در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید

 

چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ

3/11/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری پروپوزال های دانشجویان پزشکی به ترتیب با عناوین « بررسی همراهی بین اهمالکاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با علایم اختلال نقص توجه بیش فعالی بزرگسالان در دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل» و « مقایسه اثربخشی کتامین با دارونما بر افکار خودکشی (کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهد دار) » و « بررسی ارتباط احساس سربار بودن، عدم تعلق خاطر، عدم حمایت اجتماعی با افکار خودکشی در بیماران بستری و سرپایی بخش روانپزشکی بیمارستان یحیی نژاد بابل » و « بررسی اختلالات خلقی و اضطرابی و ارتباط آن ها با مصرف نابجای مواد مخدر در بیماران مبتلا به کانسر» در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

پنجمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ1/12/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی 4 پروپوزال مربوط به پایان نامه های دانشجویان پزشکی در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید

 

 

پنجمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ

1/12/1401 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری چهار پروپوزال مربوط به دانشجویان پزشکی به ترتیب با عناوین «  ارتباط سواد سلامت و سلامت معنوی با علائم افسردگی و اضطراب مادری و پیامدهای نوزادی » و  « ارتباط خودمراقبتی روانی با افسردگی و پیامدهای مادری و جنینی در زنان باردار » و « ارتباط آنمی با اضطراب و افسردگی پس از زایمان و پیامدهای بارداری » و  « ارتباط بین علاِئم افسردگی سالمندان ومزاج شناسی طب ایرانی »  در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

ششمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ18/2/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی 4پروپوزال مربوط به پایان نامه های دانشجویی و 3 طرح تحقیقاتی مربوط به اساتید در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید

 

 ششمین  جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  18/2/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 4 پروپوزال  مربوط به دانشجویان پزشکی که به ترتیب با عناوین «  ارتباط سواد سلامت و سلامت معنوی با علائم افسردگی و اضطراب مادری و پیامدهای نوزادی » و « بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس در والدین با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه در کلینیک امید بابل در سال 1402» و « مقایسه کیفیت زندگی و علائم روانپزشکی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و افراد سالم » و « " بررسی اثر درمان آكنه بر روي كيفيت زندگي و عزت نفس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال 1402 »  و  همچنین ارزیابی سه طرح تحقیقاتی  با عناوین «  روانسنجی نسخه فارسی ابزار ترجیحات بارداری آینده نگر (مقیاس تمایل به اجتناب از بارداری) » و «  تعیین میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران بالای ۱۸ سال بستری در بخش های طبی در بیمارستان آموزشی-درمانی آیت الله روحانی بابل در سال 1401  » و « بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و نگرش به خوردن با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل»  در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد، برگزار گردید.

 

هفتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ 12/4/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی دو پروپوزال مربوط به پایان نامه های دانشجویی و 1طرح تحقیقاتی مربوط به اساتید در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

هفتمین  جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  12/4/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 2 پروپوزال  مربوط به دانشجویان پزشکی که به ترتیب با عناوین « بررسی  میزان  شیوع اختلال  بد ریخت انگاری بدن  واختلال کندن مو و اختلال کندن پوست در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های پوست بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال ۱۴۰۲» و «  بررسی فرسودگی شغلی در بین پرستاران شاغل در در بخشهای اورژانس بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل » و همچنین ارزیابی یک طرح تحقیقاتی  با عنوان «  بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای تغذیه ای اوتاوا بر تهوع و استفراغ و رضایت جنسی زنان باردار »  در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد، برگزار گردید.

 

هشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ2/5/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی 2پروپوزال مربوط به پایان نامه های دانشجویی در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

هشتمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  12/4/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 2 پروپوزال  مربوط به دانشجویان پزشکی که به ترتیب با عناوین « " بررسی تجربه استيگما و کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بيماران مبتلا به آکنه مراجعه کننده به بيمارستان شهيد يحيی نژاد دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال 1402» و «  ارتباط انعطاف ناپذیری روانی و بهزیستی مذهبی- معنوی با علائم افسردگی و اضطراب زنان باردار » در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد، برگزار گردید.

 

نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ3/7/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی2 پروپوزال مربوط به پایان نامه های دانشجویی و 1 طرح پژوهشی در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  3/7/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 2 پروپوزال  مربوط به دانشجویان پزشکی که به ترتیب با عناوین « " بررسی تجربه استيگما و کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بيماران مبتلا به آکنه مراجعه کننده به بيمارستان شهيد يحيی نژاد دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال 1402» و «  ارتباط انعطاف ناپذیری روانی و بهزیستی مذهبی- معنوی با علائم افسردگی و اضطراب زنان باردار » در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد، برگزار گردید.

 

دهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  1/8/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 2 پروپوزال  مربوط به دانشجویی در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 

دهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  1/8/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 2 پروپوزال  مربوط به دانشجویان پزشکی که به ترتیب با عناوین « " بررسی تجربه استيگما و کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بيماران مبتلا به آکنه مراجعه کننده به بيمارستان شهيد يحيی نژاد دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال 1402» و «  بررسی دوز متادون مصرفی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مبتلا و غیر مبتلا به ADHD » در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد، برگزار گردید.

 

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ22/8/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی برای بررسی2 پروپوزال مربوط به پایان نامه های دانشجویی در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد برگزار گردید.

 یازدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ  22/8/1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی جهت ارزیابی و داوری تعداد 2 پروپوزال  مربوط به دانشجویان پزشکی که به ترتیب با عناوین « " بررسی فرسودگی و علائم روانپزشکی در مراقبین بیماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی مراجعه کننده به دانشگاه علوم پزشکی بابل» و «  میزان آگاهی و استیگما نسبت به افسردگی در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل» در سالن همایش اداری واقع در مرکز آموزشی-درمانی شهید یحیی نژاد، برگزار گردید.