فهرست

معرفی واحد وامکانات

 

صفحه اصلی

 معرفی واحد

        واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی  شهید یحیی نژاد

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شهید یحیی نژاد ، فعالیت رسمی خود را از سال 1401 با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی آغاز کرد. این واحد زير نظر مستقيم معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد، كليه خدمات و تسهيلات پژوهشی این واحد با هزينه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و بیمارستان شهید یححی نژاد به صورت رايگان ارائه می گردد.

ریاست واحد توسعه بر عهده خانم دکتر رومینا حمزه پور با مرتبه علمی استادیار روانپزشکی می باشد

 

معرفی فضای فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد

فضای فیزیکی این واحد در بدو تاسیس ۱۴ متر مربع می باشد. این فضا به طور اشتراکی با واحد گیرندگان خدمت در اختیار آن واحد قرار گرفته است

تجهیزات واحد توسعه تحقیقات یک دستگاه سیستم کامپیوتر

  یک دستگاه پرینتر

یک دستگاه اسکنر