فهرست

بخش عفونی

بخش عفونی:

در ضلع شمالی بیمارستان طبقه پایین  واحدآزمایشگاه قرار دارد و داری 4 اطاق بستری 3 اطاق ایزوله  می باشد

 

ریس بخش:دکتر احمد جویباری متخصص عفونی

مسئول بخش:  کلثوم خانلر زاده کارشناس پرستاری

پزشکان بخش: 

دکتر هادی احمدی جویباری متخصص عفونی

دکتر بابک یگانه متخصص عفونی

دکتر سیما محسنی متخصص عفونی

دکتر عارفه بابا زاده متخصص عفونی

 

پرسنل بخش:

نفر ارشد پرستاری نفر کارشناس پرستاری نفر کمک بهیار  نفر خدمه

 

تجهیزات و دستگاه ها :

این بخش دارای

- ترالی کامل CPR

-دستگاه مانیتورینگ

- دستگاه الکتروشوک

-دستگاه نوار قلب ECG

-  دستگاه ساکشن

و سایر تجهیزات بیمارستانی است.