فهرست

C.C.U

 

بخش c.c.u  : در ضلع جنوبی جنب بخش قلب بیمارستان  واقع  و دارای 11 تخت فعال و 4 نفر فوق لیسانس پرستاری 16 نفر کارشناس پرستاری 1 نفر منشی می باشد.

 

 

ریس بخش :دکتر محمدحسین حسین آبادی متخصص قلب فلوشیب انژیو گرافی

 

 

مسئول بخش: حجت الله نصراله نژاد کارشناس پرستاری

 

 

تجهیزات بخش

 دستگاه EKG

الکترو شوک

ونتیلاتور پرتاپل

پمپ انقوزیون

دستگاه ساکشن