فهرست

بخش داخلی

.

بخش داخلی بیمارستان شهید یحیی نژاد در طبقه فوقانی بخش های قلب و ccu

 

قرارگرفته   با دارا بودن 13 اطاق بستری و 27 تخت فعال و 1 اطاق ایزوله  می باشد.

بخش داخلی

 

ریس بخش داخلی: دکتر محمد سالکی

سر پرستار بخش:عذرا منعمی

 

پزشکان بخش:

دکتر محمد سالکی متخصص داخلی

دکتر مهدی اسماعیلی متخصص داخلی

دکتر بهاره انجیل الی متخصص داخلی

دکتر زینب جعفریان متخصص داخلی

دکتر محدثه حاجی نوری متخصص مغزواعصاب

دکتر مهرداد ولی زاده متخصص مغز و اعصاب

دکتر بهاره بناساز فوق تخصص گوارش

 

*بخش داخلی دارای 20 نفرکارشناس پرستاری و 5نفر خدمات می باشد 

تجهیزات بخش داخلی

 

- ترالی کامل CPR

-دستگاه مانیتورینگ

- دستگاه الکتروشوک

-دستگاه نوار قلب ECG

-  دستگاه ساکشن

پمپ سرم

مانیتورینگ پرتابل

بای پپ

سی پپ

وینتیلاتور پرتاپل

تشک مواج 

 

 

.