فهرست

جراحی زنان

* رئیس بخش :  آقای دکتر  عسگری نور باران

* سرپرستار: خانم لیلا اصغری

 

پزشکان بخش

دکتر عسگری نورباران جراح عمومی

دکتر علی زاهدیان جراح عمومی

دکتر ابوالحسن علیجانپور جراح عمومی

دکترسید مجتبی طاهری جراح عمومی

دکتر صبا ابراهیمیان جراح عمومی

دکتر فر زاد باقریان جراح عمومی

دکتر محسن پاکزاد جراح عمومی

دکتر حسین امامی جراح عمومی

دکتر علیر ضا فرزانه جراح عمومی

دکتر داریوش روحانی جراح گوش وحلق بینی

دکتر حامد فاروئی جراح گوش حلق و بینی

دکتر محمد تیموریان   اورلوژیست

دکتر مصطفی اسماعیل نیا  جراح مغز و اعصاب

دکتر ابراهیم سرائی جراح مغز و اعصاب

دکتررحمت اله جوکار ارتوپد

دکتر مرتضی بلمه ارتوپد

دکتر مهدی توسلی ارتوپد

دکتر سیاوش قاروئی ارتوپد

دکتر ایلیا روشنی ارتوپد

دکتر دانیال حسین زاده ارتوپد

دکتر پویا رجب زاده ارتوپد

دکتر مهر آسا اوری ارتوپد

دکتر مسعود نعمتی ارتوپد

 

*همچنین دارای13 تخت فعال در قالب 4 اتاق بستری  و 13کارشناس پرستاری می باشد.

 

 *تجهیزات و دستگاه ها :

این بخش دارای

- ترالی کامل CPR

-دستگاه مانیتورینگ

- دستگاه الکتروشوک

-دستگاه نوار قلب ECG

-  دستگاه ساکشن

و سایر تجهیزات بیمارستانی است.