فهرست

جراحی مردان


( ورودی بخش جراحی مردان )

معرفی و موقعیت بخش :

بخش " جراحی مردان " در محوطه میانی و در مرکز بیمارستان واقع شده که در طبقه همکف قرار دارد. این بخش 150 مترمربع متراژ دارد و در سال 1310 تاسیس شده است. سپس در سالهای 1340 (بازسازی اولیه) و 1398 (بازسازی نهایی) بازسازی شده است.

* رئیس بخش :  آقای دکتر  عسگری نور باران

* سرپرستار شمس اله جمالی

 

پزشکان بخش

دکتر عسگری نورباران جراح عمومی

دکتر علی زاهدیان جراح عمومی

دکتر ابوالحسن علیجانپور جراح عمومی

دکترسید مجتبی طاهری جراح عمومی

دکتر صبا ابراهیمیان جراح عمومی

دکتر فر زاد باقریان جراح عمومی

دکتر محسن پاکزاد جراح عمومی

دکتر حسین امامی جراح عمومی

دکتر علیر ضا فرزانه جراح عمومی

دکتر داریوش روحانی جراح گوش وحلق بینی

دکتر حامد فاروئی جراح گوش حلق و بینی

دکتر محمد تیموریان   اورلوژیست

دکتر مصطفی اسماعیل نیا  جراح مغز و اعصاب

دکتر ابراهیم سرائی جراح مغز و اعصاب

دکتررحمت اله جوکار ارتوپد

دکتر مرتضی بلمه ارتوپد

دکتر مهدی توسلی ارتوپد

دکتر سیاوش قاروئی ارتوپد

دکتر ایلیا روشنی ارتوپد

دکتر دانیال حسین زاده ارتوپد

دکتر پویا رجب زاده ارتوپد

دکتر مهر آسا اوری ارتوپد

دکتر مسعود نعمتی ارتوپد

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسنل بخش :

پرسنل بخش جراحی  شامل 13 پرستار ، 1 منشی و 4 نیروی خدمات می باشد.


( جمعی از پرسنل بخش جراحی مردان )

همچنین دارای 20 تخت فعال در قالب 4 اتاق بستری می باشد.


( یکی از اتاق های بخش جراحی مردان )

بیماران و مراجعه کنندگان :

بطور معمول بیماران

- جراحی عمومی و داخلی

- جراحی های ارتوپدی

- بیماران دیابتیک (عمل جراحی)

و در مواقع بحران بیماران داخلی و عمومی با هماهنگی سوپروایزر را شامل می شود.


( راهروی بخش جراحی مردان )

تجهیزات و دستگاه ها :

این بخش دارای

- ترالی کامل CPR

-دستگاه مانیتورینگ

- دستگاه الکتروشوک

-دستگاه نوار قلب ECG

-  دستگاه ساکشن

و سایر تجهیزات بیمارستانی است.
 


توضیحات بخش :

به کلیه بیماران آماده عمل آموزشهای لازم قبل و بعد از عمل توسط پرستار و پزشک داده می شود و پیگیری عمل جراحی بیماران و تعیین تکلیف بیماران از اولویت های بخش می باشد بدین سبب عمل جراحی بیماران با رعایت نکات ایمنی و بدون وقفه انجام می شود. در این بخش جهت سهولت دسترسی بیماران و افزایش ایمنی زنگ احضار پرستار طراحی شده است. در این بخش آموزش های لازم در خصوص تغذیه و مراقبتهای بیماران از ناحیه عمل و چگونگی تعویض پانسمان نیز انجام می شود.