فهرست

فیزیوتراپی

فیزیو تراپی

این بخش در ضلع غربی بیمارستان می باشد و دارای 10تخت فعال فیزیوتراپی و از سال 1386شروع به فعالیت نموده است

 

رئیس بخش :خدا بخش جوانشیر (دکتری تخصصی فیزیوتراپی)

مسئول بخش: عادل عبدالله زاده (کارشناس ارشد فیزیو تراپی)

 

 

پرسنل بخش

 

دارای 1نفر کارشناس ارشد 3نفر کارشناس فیزیو تراپی و 1نفر منشی

 

 تجهیزات

مادون قرمز

هات پک

اولتراسوند

دستگاه تحریک عصب و عضله

کشش گردن و کمر

دستگاه ا ینترفرنشیال

وسایل تمرین درمانی

 

 

 

شایع ترین علل مراجعه به بخش:

دردهای مفصلی/مشکلات نورولوژی و ستون فقرات/مشکلات ارتو پدی/مشکلات روماتوئیدی