فهرست

توزیع واکسن آنفلوانزا در شهرستان بابل

واکسن آنفلوانزا در بیمارستان‌های کودکان امیرکلا، مرکز ۱۷شهریور مرزیکلا و داروخانه‌های شبانه روزی و منتخب سطح شهرستان بابل، با قیمت مصرف کننده ۱۹۲هزار تومان توزیع شد.

دکتر محسن رضازاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل در ادامه گفت:

اولویت تحویل واکسن برای کودکان زیر ۵سال می باشد

توصیه می شود برای تشخیص اینکه فرزندانمان به این واکسن احتیاج دارند یا نه، باید از پزشک متخصص کمک گرفته شود تا با درنظر گرفتن شرایط جسمی و عادات تغذیه ای و بیماری های پیش زمینه ای، درخصوص تزریق واکسن تصمیم گیری شود.

 لیست داروخانه های شبانه روزی و منتخب:

داروخانه دکتر صالحیان (میدان کشوری بابل)
داروخانه دکتر پریدل (روبروی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل)
داروخانه دکتر بهمن‌یار (خیابان مدرس، ساختمان جهانیان بابل)
داروخانه دکتر رمضانی (امیرکلا، بعد از شهرک فاطری)
داروخانه رستمی (بندپی شرقی/ شهرگلوگاه (گلیا)
داروخانه دکتر عاصمی (میدان هلال احمر بابل)
داروخانه دکتر داودی (میدان کارگر بابل)