فهرست

برگزاری مانور اطفای حریق و تخلیه اضطراری و ... در بیمارستان شهید یحیی نژاد

برگزاری مانور اطفای حریق و تخلیه اضطراری در بیمارستان شهید یحیی نژاد با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل در تاریخ پنجشنبه ، دوم دی ماه سال 95