فهرست

بازدید جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر محترم بهداشت

بازدید جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر محترم بهداشت و هیئت همراه به مناسبت ایام الله دهه فجر از بیمارستان شهید یحیی نژاد.