فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  گزارش طرح تحول سلامت
بیمارستان شهید یحیی نژاد از قدیمی ترین بیمارستان استان با سابقه 85 ساله......    بيشتر »
يك شنبه 16 آذر 1393 ساعت 14:4
  گزارش اقدامات برنامه طرح تحول نظام سلامت
بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل از قدیمی ترین بیمارستانهای استان با سابقه 85 ساله...    بيشتر »
شنبه 26 مهر 1393 ساعت 19:51
  عمل لاپاراسکوپی
عمل لاپاراسکوپی توسط دکتر زاهدیان...    بيشتر »
چهار شنبه 2 مهر 1393 ساعت 13:32
  عمل لاپاراسکوپی
افتتاح عمل لاپاراسکوپی...    بيشتر »
چهار شنبه 2 مهر 1393 ساعت 13:23
  مسابقه
مسابقه فرهنگی احکام...    بيشتر »
شنبه 11 مرداد 1393 ساعت 9:11