[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  عمل لاپاراسکوپی
عمل لاپاراسکوپی توسط دکتر زاهدیان...    بيشتر »
چهار شنبه 2 مهر 1393 ساعت 13:32
  عمل لاپاراسکوپی
افتتاح عمل لاپاراسکوپی...    بيشتر »
چهار شنبه 2 مهر 1393 ساعت 13:23
  مسابقه
مسابقه فرهنگی احکام...    بيشتر »
شنبه 11 مرداد 1393 ساعت 9:11
  احداث آسانسور
اجرائی شدن عملیات احداث آسانسور...    بيشتر »
شنبه 11 مرداد 1393 ساعت 8:57
  تودیع و معارفه
تودیع دکتر اوشیب نتاج و معارفه دکتر سالکی...    بيشتر »
شنبه 3 خرداد 1393 ساعت 0:15
 
 
 
بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل