فهرست

اهدای خون توسط مدیریت و کارکنان بیمارستان در هفته انتقال خون

همزمان با هفته انتقال خون (9 الی 15 مرداد) و در آغاز دهه کرامت ; مدیریت بیمارستان به همراه جمعی از کارمندان اداری - مالی این مرکز در پایگاه انتقال خون شهرستان بابل حضور یافته و ضمن بازدید از بخش های مختلف این پایگاه و آشنایی با فعالیت های انتقال خون ؛ باتفاق همراهان، خون خود را به بیماران نیازمند به خون اهداء نمودند .

گفتنی است ؛ خون بعنوان یکی از نعمت های بزرگ الهی ، اهدای آن به بیماران نیازمند علاوه براینکه زمینه حیات یک انسان را رقم می زند یکی از  کارهای خیر است که نتایج سودمند مادی و معنوی بسیاری نیز به دنبال دارد .