فهرست

بازدید جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر محترم بهداشت

بازدید جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر محترم بهداشت و هیئت همراه به مناسبت ایام الله دهه فجر از بیمارستان شهید یحیی نژاد.

به مناسبت ایام الله دهه فجر جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر محترم بهداشت و جناب آقای دکتر فرزاد جلالی رئیس محترم دانشگاه و نمایندگان محترم شهرستان بابل آقایان نیازی و نجفی و شهردار محترم جناب آقای کبود فیروزجایی و رئیس شورای شهرستان بابل سرکار خانم فیروزپور  و جمعی از معاونین و مدیران ارشد دانشگاه از بیمارستان شهید یحیی نژاد بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان امور درمان و بازسازی بخش ها و واحدها قرار گرفتند . آقای دکتر جان بابایی طی سخنان کوتاهی ضمن برشمردن توانمندی های بالقوه دانشگاه علوم پزشکی بابل تاکید فرمودند ضمن بکارگیری پتانسیل خیرین نیکوکار در جهت نوسازی بیمارستان های فرسوده و قدیمی قدم های اساسی برداشته شود .