فهرست

حضور سر کار خانم دکتر بهاره خالق زاده درمانگاه عصر بیمارستان

حضور سر کار خانم دکتر خالق زاده در درمانگاه عصر

خانم دکتر خالق زاده متخصص قلب و عروق استاد یار دانشگاه علوم پزشکی بابل عصر روزهای یکشنبه .دوشنبه.سه شنبه پذیرای بیماران محترم جهت معاینه (تست ورزش.اکو قلب) می باشد.