فهرست

پمفلت آموزش بیمار

   آموزش به بیمار                   دستورالعمل های خود مراقبتی                   
  فیبریلاسیون_دهلیزی.                                                                                                    آموزش خودمراقبتی بیماران دیابت                                                                                                                                          آموزش خود  مراقبتی سکته_مغزی             

 کاهش_پلاکت_خون_                                                                               آموزش_خودمراقبتی_بیماران_پس از ترخیص                                                         

   MRCPو_ERCP

   عفونت_ادراری_بزرگسالان.

   هموروئید.

   دررفتگی_مفصل_شانه_

   پنومونی

  سینوس_پایلونیدال - 

  فشارخون.

  لامینکتومی.

  کتواسیدوز_دیابتی.

  کله_سیستیت_و_کله_سیستکتومی_.

  دیگوکسین.

  سکته_قلبی - 

  سکته_مغزی.

  شکستگی_استخوان_ران - .

  تعویض_مفصل_ران_

  اکسیژن_درمانی_در_کووید_دلتا.

  سنگ_های_ادراری -  

  ضربه_به_سر_ 

   رینوپلاستی.

پیشگیری_از_سقوط_بیمار_.

برداشتن_لوزه.

پین_گذاری_در_شکستگی_ها.

آمپوتاسیون_اندام_.

آنمی_آپلاستیک.

آلزایمر_را_بهتر_بشناسیم_.

فشارخون.

تعویض_مفصل_زانو

شکستگی_لگن

آپاندیسیت

آرتروسکوپی

پارگی_زودرس_کیسه_آب

/سندرم حاد عروق کرونر قلب 

/نارسایی احتقانی قلب

/اسهال واستفراغ در بزرگسالان

/سندرم روده تحریک پذیر

فتق.pdf