فهرست

اهدا ۱۵ عدد ترالی حمل کپسول از طرف خانواده محترم مرحوم حسین و مهدی ذاکرین امیری

۱۵ عددترالی حمل کپسول از طرف خانواده محترم مرحوم حسین و مهدی ذاکرین امیری به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل اهدا شد.