فهرست

درمانگاه بیمارستان شهید یحیی نژاد از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۹ پذیرای بیماران محترم می باشد.

در ضمن جهت رفاه حال شما بیماران محترم نوبت دهی اینترنتی از طریق اپلیکیشن پذیرش ۲۴ از طریق تلفن همراه امکان پذیر می باشد .