فهرست

دیدار ریاست و مسئولین بیمارستان شهید یحیی نژاد با پزشک محترم و پرسنل زحمتکش داروخانه مرکز

صبح امروز ریاست و مسئولین بیمارستان شهید یحیی نژاد با پزشک و پرسنل زحمتکش داروخانه مرکز جهت عرض تبریک و شادباش بمناسبت فرخنده زاد روز حکیم ذکریای رازی و روز داروساز از این بخش دیدار فرمودند.