فهرست

اهداء گل و شیرینی توسط ریاست و مدیریت محترم بیمارستان شهید یحیی نژاد به پرستاران بخشهای درمانی

اهداء گل و شیرینی  به پرستاران بخشهای درمانی توسط :
ریاست و مدیریت مرکز بهمراه مدیر خدمات پرستاری و  سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید یحیی نژاد
در سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و  فرخنده روز پرستار