فهرست

افتتاح همزمان 1000تخت روانپزشکی در سراسر کشور توسط دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل ، همزمان 1000 تخت روانپزشکی در سراسر کشور توسط دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت وهمچنین 68 تخت بخش روانپزشکی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل با حضور جمعی از مسئولین دانشگاهی و بیمارستانی افتتاح و به بهره برداری رسید .

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /109 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /90 /18