فهرست

افتتاح واحد تک نفره زایمان طبیعی ( LDR ) در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد ، با توجه به اهمیت موضوع افزایش جمعیت برای کشور و در راستای اجرای سیاستهای جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری روز سه شنبه مورخ 95/8/18 هفتصد و چهارده واحد LDR (واحد اختصاصی زایمان) در کشور توسط وزیر بهداشت به صورت همزمان از طریق ویدئو کنفرانس در سراسر کشور و هچنین واحد تک نفره زایمان طبیعی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل یکی از ۲۰  واحدهای برتر کشوری با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اعضا هیات رئیسه دانشگاه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .