فهرست

برگزاری جشن با شکوه هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در بیمارستان

به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (10 لغایت 16 مرداد ماه) مراسم جشن تقدیر از مادران شاغل و شیرده در بخش زایشگاه بیمارستان با حضور ریاست ، مدیریت و مدیر خدمات پرستاری این مرکز برگزار شد .

در این مراسم به مناسبت شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با موضوع  " حمایت از مادران شاغل در تغذیه با شیر مادر و پرورش کودک " از همکارانی که در بحث اجراء و آموزش ترویج تغذیه با شیر مادر فعالیت داشتند

شامل : کارکنان پرستاری و اتاق عمل و همچنین ماماهای بخشهای زایشگاه و مامایی تقدیر و تشکر به عمل آمد و هدایایی به رسم یادبود اهداء گردید .

لازم به یادآوری است ، در راستای  ترویج تغذیه با شیر مادر ، بیمارستان شهید یحیی نژاد " لوح بیمارستان دوستدار کودک " را نیز کسب نموده است .