فهرست

گزارش طرح تحول سلامت

بیمارستان شهید یحیی نژاد از قدیمی ترین بیمارستان استان با سابقه 85 ساله خدمات ارزنده ای به بیماران شمال کشور ارائه نموده است و در دوران دفاع مقدس در درمان مجروحین جنگ تحمیلی نقش بسیار ارزنده ای داشته است . این بیمارستان با 220 تخت مصوب و در راستای اجرای برنامه تحول سلامت همانند سایر مراکز عملکرد خوبی داشته است (1) شاخص ترین کار دولت روحانی رئیس جمهور محترم در حوزه سلامت اجرای برنامه نظام تحول سلامت بوده است که سبب افزایش رضایتمندی بالای بیماران گردیده است در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت این مرکز دارای پزشکان مقیم 24 ساعته داخلی و جراحی در اورژانس می باشد .

در حال حاضر هزینه بیماران بستری با دفترچه روستائی 5% و دفترچه شهری 10% توسط بیماران عزیز پرداخت می گردد . ضمنا" با توجه به اهمیت ترویج زایمان طبیعی ،هزینه زایمان طبیعی رایگان می باشد ماهیانه در این مرکز حدود 200 - 180 زایمان انجام می گیرد همچنین در راستای اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی میزان زایمان طبیعی 0.5% افزایش داشته است میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی این برنامه 6% افزایش داشته است تعداد مراجعین به درمانگاه تخصصی و آزمایشگاه - رادیولوژی - اورژانس سرپائی و تعداد بیماران بستری و عملهای جراحی افزایش قابل توجهی داشته است که ضریب اشغال تخت از 5/67 درصد به 76 درصد رسیده است با اجرای این برنامه مبلغ 2/880/000/000 میلیون ریال بابت ارتقای هتلینگ به این مرکز اختصاص داده شده است که در حال حاضر بخش اورژانس - روانپزشکی بزرگسالان در حال بازسازی و بهسازی می باشد که پیشرفت 80% داشته است ضمنا" اورژانس روانپزشکی با کمک خیر محترم و تخصیص اعتباراز ستاد دانشگاه به متراژ 450 متر مربع در حال ساخت می باشد که پیشرفت فیزیکی 75% داشته است همچنین آسانسور بخش قلب و داخلی (1) درحال احداث می باشد . ضمنا" تمامی مطالبات عقب مانده پرسنلی تقریبا" به ماه و به موقع پرداخت می شود ارتقاء کیفیت ویزیت بیماران توسط پزشکان همزمان در مرکز عملیاتی شده است .

درپایان ضمن تقدیر و تشکر از مقام عالی وزارت بهداشت و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکترربیعی در اجرای برنامه موفق طرح تحول نظام سلامت و نگاه خیرخواهانه به این مرکز درخصوص تخصیص اعتبار مالی در ارتقای هتلینیگ ( بازسازی و بهسازی بخش های بیمارستان و ساخت اورژانس روانپزشکی ) و آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان و همکاران گرامی ،در پایان این مرکز بدلیل قدمت بالانیاز به نگاه خیرخواهانه خیرین بخش سلامت در جهت بهسازی بخشهای بیمارستان و بروز رسانی تجهیزات بیمارستان می باشد و دست همه مسئولین شهری و استانی خیرین حوزه سلامت در این زمینه را به یاری می طلبیم .